3S Reservations

Η εφαρμογή 3S/Reservations αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα που καλύπτει όλες τις εργασίες κρατήσεων μίας τουριστικής επιχείρησης. Χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό πληρότητας και αυτοματοποίησης, ενώ η «σπονδυλωτή» δομή, η ευκολία στην χρήση και η συνεπής υποστήριξή του έχουν σαν αποτέλεσμα  την επιτυχημένη λειτουργία  του σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις με την ίδια πάντα αποτελεσματικότητα. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά  σε συνδυασμό με τις ευκολίες διασύνδεσης και με άλλες εφαρμογές office automation (faxing, e-mail κ.α.) ολοκληρώνουν την μοναδική λειτουργικότητά του.

 • Πλήρες και εύχρηστο σύστημα αρχειοθέτησης πελατών, προμηθευτών, συμφωνιών (αγοράς και πώλησης), κρατήσεων με πρωτότυπο και αποτελεσματικό χειρισμό παραμέτρων όπως οι αγορές και οι κατηγορίες τιμών.
 • Αυτόματη έκδοση όλων των απαραίτητων βάσει νόμου παραστατικών. Εύχρηστο και ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου του κόστους, με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης λογιστικών εφαρμογών.
 • Ελαχιστοποίηση χρόνου και κόπου για την αρχική καταχώρηση και την ετήσια ανανέωση των βασικών πληροφοριών του συστήματος με αποτελεσματική και εύχρηστη παραμετροποίηση και διαχείριση.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με την εφαρμογή 3S/Tariff και εκμηδένιση του χρόνου προετοιμασίας του συστήματος.
 • Διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας με εξειδικευμένες, ανάλογα με το θέμα, οθόνες και εκτυπώσεις.
 • Εκτεταμένη και εξελισσόμενη στατιστική πληροφόρηση.
 • Ιδιαίτερα φιλικό interface.
 • Λεπτομερή αρχεία πελατών, προμηθευτών (ξενοδοχείων, transfers, οργανωμένων εκδρομών, οργανωμένων κρουαζιέρων, ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εισιτηρίων, εστιατορίων, ξεναγών), πληροφοριών για τα διάφορα services ( περιγραφές, timetables), συμβολαίων αγοράς & τιμοκαταλόγων πωλήσεως, ανάλυσης τυποποιημένων κρατήσεων (πακέτων).
 • Εισαγωγή και επεξεργασία φακέλων (reservations, amendments, cancellations, κ.λπ.) είτε αναλυτικά είτε με την μορφή πακέτων.
 • Εμφάνιση και εκτύπωση φακέλων πελατών με πολλαπλά κριτήρια.
 • Αυτόματη δημιουργία και εκτύπωση reservation forms/vouchers, με δυνατότητα αυτόματης αποστολής.
 • Εκτύπωση arrival/departure lists.
 • Εκτύπωση ημερολογίων των εξής services: rooming lists, transfers, εκδρομών, ενοικιάσεων αυτοκινήτων, κρουαζιέρων, εισιτηρίων, εστιατoρίων, ξεναγών.
 • Αυτόματη παρακολούθηση εσόδων/εξόδων και υπολογισμός κέρδους/ζημίας ανά φάκελο πελάτη (performance analysis).
 • Εκτύπωση εξοδολογίων.
 • Εκτύπωση τιμών πωλήσεως κράτησης με μορφή quotation / proforma invoice.
 • Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού standard handling fees ανά φάκελο.
 • Δυνατότητα αυτόματου επανυπολογισμού των τιμών κόστους ή/και πωλήσεως στην περίπτωση αλλαγών στα αντίστοιχα συμβόλαια/τιμοκαταλόγους.
 • Αυτόματη τιμολόγηση φακέλων πελατών. Δυνατότητα πρόσθετων «manual» χρεώσεων.
 • Διαχείριση early bookings.
 • Εκτύπωση “προβλέψεως πληρωμών” (εκτύπωση των κρατήσεων κατά προμηθευτή με το αναμενόμενο κόστος σύμφωνα με τα συμβόλαια).
 • Cost control: Καταχώρηση των τιμολογίων προμηθευτών και «αντιστοίχιση» με τα σχετικά vouchers.
 • Εκτύπωση καταστάσεως “διαφορών”.
 • Ενημέρωση της προσωρινής χρέωσης (voucher) με το τελικό τιμολόγιο για την αποφυγή διπλοχρεώσεων.
 • Αρχεία: allotments από ξενοδοχεία, allotments προς Tour Operators, release periods.
 • Δυνατότητα γεωγραφικής ομαδοποίησης σε δύο επίπεδα. (π.χ. πόλη, περιοχή).
 • Δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης release period.
 • Αυτόματη ενημέρωση πλάνου κρατήσεων από το σύστημα επεξεργασίας φακέλων.
 • Occupancy status κατά ξενοδοχείο/κατάλυμα, κατηγορία, τυπο δωματίου, περιοχή, Tour Operator.
 • Δυνατότητα απεικόνισης αναλυτικού (ονομαστικού) πλάνου για ένα κατάλυμα με ένδειξη της κατάστασης πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή (reserved, occupied, option, overbooked).
 • Δυνατότητα zoom στο αναλυτικό πλάνο για πλήρη ανάλυση των στοιχείων της κράτησης του πελάτη.
 • Αυτόματη Διαχείριση των options (από Suppliers/to Tour Operators).
 • Εκτύπωση booking position (αναλυτική και συνοπτική).
 • Εκτύπωση rooming lists.
 • Εκτύπωση occupancy status : Κρατημένα δωμάτια και υπολογισμός της αντίστοιχης ποσοστιαίας κάλυψης με επιλογή χρονικής περιόδου ξενοδοχείων, agents κ.λπ.

Υποεφαρμογή που εξυπηρετεί στην οικονομική παρακολούθηση των εξοφλήσεων των πελατών. Ο έλεγχος πραγματοποιείται είτε ανά κράτηση, είτε συμψηφιστικά για το υπόλοιπο του πελάτη. Αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο ελέγχου, ειδικά για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εσωτερικό λογιστήριο.

Υποεφαρμογή που εξυπηρετεί στην οικονομική παρακολούθηση των προμηθευτών. Βασισμένη στις ήδη καταχωρημένες κρατήσεις και όχι στις τιμολογημένες υπηρεσίες, αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο ελέγχου, ειδικά για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εσωτερικό λογιστήριο.

 • Προσθήκη φίλτρου για επιλογή πελάτη, αναγκαίο για τον διαχωρισμό των κινήσεων που αφορούν συγκεκριμένο agent, από το σύνολο των κινήσεων για κάποιον προμηθευτή.
 • Δυνατότητα εμφάνισης είτε κρατήσεων, είτε τιμολογίων. Η έλλειψη λογιστικής καρτέλας στην περίπτωση των πληρωμών για λογαριασμό τρίτων, έκανε αναγκαία την προσομοίωση λογιστικής καρτέλας από τα statements, μέσω εμφάνισης τιμολογίων αντί κρατήσεων.
 • Προσθήκες και προσαρμογές σχετικών εκτυπώσεων.

Payments & other Transactions Journal

 • Προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης και πελάτη στις κινήσεις.
 • Προσθήκη σχετικού φίλτρου πελάτη στην λίστα πληρωμών και ημερήσιων κινήσεων.

Balance Sheet

 • Φίλτρο πελάτη.
 • Προσθήκη επιλογής ταξινόμησης των υπολοίπων, είτε ανά πελάτη με ανάλυση προμηθευτή, είτε ανά προμηθευτή με ανάλυση πελατών, ή συνολικά ανά προμηθευτή (τρέχουσα μορφή).

Customers

 • Μηνιαίες Αφίξεις : 12μηνη ανάλυση των αφίξεων (pax) ανά agent (άτομα, overnights, files)
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων ανά κατηγορία υπηρεσίας.
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων ανά file.
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων ανά supplier.
 • Μηνιαία ανάλυση αφίξεων σε ενήλικες και παιδιά.
 • Ανάλυση διανυκτερεύσεων ανά περιοχή & accommodation.
 • Μηνιαία ανάλυση του τζίρου με διαχωρισμό invoiced, no invoice, to be invoiced.
 • Εβδομαδιαίες αφίξεις (βάσει transfers) ανά accommodation.

Cooperators

 • Ανάλυση αποτελεσμάτων συγκεντρωτικά.
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων ανά υπηρεσία.

Accommodation

 • Ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Ανάλυση διανυκτερεύσεων συγκεντρωτικά ανά περιοχή.
 • Ανάλυση διανυκτερεύσεων ανά τύπο δωματίου.
 • Αποτελέσματα ανά file.

Products

 • Στατιστικές αναλύσεις ανά υπηρεσία.
 • Μηνιαία ανάλυση ατόμων ανά κρουαζιέρα.
 • Σύνολο ατόμων ανά κρουαζιέρα.

General

 • Παρακολούθηση της “παραγωγικότητας” του κάθε χρήστη σύμφωνα με τους φακέλους που έχει καταχωρήσει.

Module που εξυπηρετεί στην οργάνωση πολυήμερων εκδρομών.

 • Συγκέντρωση των συμμετοχών σε εκδρομή.
 • Διαχείριση των υπηρεσιών της εκδρομής.
 • Έκδοση παραστατικών και name lists για τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
 • Αυτόματος επιμερισμός κόστους στους συμμετέχοντες.

Αυτόματη αποστολή vouchers σε fax ή e-mail μέσα από τη διαχείριση της κράτησης.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ρωσική αγορά, παρέχοντας σημαντική διευκόλυνση στην αυτόματη έκδοση invitations & client vouchers, που απαιτούνται για την έκδοση βίζας από τις αρμόδιες ρωσικές αρχές.