Εφαρμογές Γραφείου

3S Reservations

3S Reservations

Η εφαρμογή 3S/Reservations αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα που καλύπτει όλες τις εργασίες κρατήσεων μίας τουριστικής επιχείρησης. Χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό πληρότητας και αυτοματοποίησης, ενώ η «σπονδυλωτή» δομή, η ευκολία στην χρήση και η συνεπής υποστήριξή του έχουν σαν αποτέλεσμα  την επιτυχημένη λειτουργία  του σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις με την ίδια πάντα αποτελεσματικότητα. Τα … Continued

3S Transport

3S Transport

Η εφαρμογή 3S/Transport έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη γραφείων που ασχολούνται με μεταφορές προσώπων (transfers, εκδρομές). Πέρα από την πληρότητα της εφαρμογής σχετικά με την παρακολούθηση των καθημερινών εργασιών, τον πλήρη οικονομικό έλεγχο και την στατιστική πληροφόρηση, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην απλότητα του τρόπου χρήσης. Η εφαρμογή μπορεί επίσης να πλαισιωθεί με το … Continued

3S Organized Tours

3S Organized Tours

3S/Organized Tours: αποτελεί το ιδανικότερο σύστημα διαχείρησης εκδρομών . Εκτός από την ολοκληρωμένη παρακολούθηση κρατήσεων, stock εισιτηρίων και εκκαθαρίσεων, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στο pickup planning και στις λεπτομερείς στατιστικές αναλύσεις. Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με τις ακόλουθες εφαρμογές: 3S/Transport, για ολοκληρωμένη κάλυψη μεταφοράς προσώπων. 3S/Webtours, για online ενημέρωση του … Continued

3S Financial Management

3S Financial Management

Η νέα έκδοση της Γενικής Λογιστικής 3S/Financial Management αποτελείται από μια οικογένεια εφαρμογών που καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες ενός σύγχρονου λογιστηρίου τουριστικής επιχείρησης. Χαρακτηριστικό της νέας εφαρμογής είναι η επέκτασή της πέρα από την λογιστική κάλυψη μίας εταιρείας σε θέματα όπως η αναλυτική λογιστική, η αυτοματοποιημένη έκδοση ταμειακών παραστατικών, η παρακολούθηση ξένων νομισμάτων, open items … Continued

3S Tariff

3S Tariff

Η εφαρμογή 3S/Tariff απευθύνεται στο τμήμα πωλήσεων και συμβολαίων μιας τουριστικής επιχείρησης. Στόχος της είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αρχειοθέτησης των συμφωνιών που αφορούν τιμές κόστους των καταλυμάτων και ο αυτόματος μετασχηματισμός τους σε τιμές πωλήσεως-ταρίφες. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας ενός αναλυτικού αρχείου καταλυμάτων με λεπτομέρειες όπως: location, facilities, φωτογραφίες ενώ ιδιαίτερη … Continued

3S Car Rentals

3S Car Rentals

Στην αρχική της έκδοση, η εφαρμογή 3S/Car Rentals διαχειρίζεται τα συμβόλαια ενοικίασης αυτοκινήτων, τρέχοντα ή ολοκληρωμένα. Βάσει αυτών παρακολουθεί προμήθειες προς συνεργάτες, καρτέλες πελατών επί πιστώσει (travel agents, tour operators) ενώ παράλληλα παρέχει και όλες τις απαραίτητες στατιστικές πληροφορίες για πωλητές και αυτοκίνητα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικάΒασικό ΣύστημαCars Maintenance Εύχρηστη και λειτουργική διαχείριση του ημερολογίου κίνησης, μέσω … Continued

3S Interfaces

3S Interfaces

Η ελληνική τουριστική βιομηχανία βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στον μαζικό τουρισμό. Το γεγονός αυτό υπαγορεύει σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων πρακτόρων να  επαναλαμβάνουν συνεχώς τυποποιημένες διαδικασίες, λόγω της συνεργασίας τους με μεγάλους Τour Operators.  Η δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας τέτοιων τυποποιημένων κρατήσεων, έχει προφανή και μετρήσιμα οφέλη. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με τους … Continued